HBSC Slovensko 2017/2018

HBSC je medzinárodná štúdia, ktorá sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou Zdravotníckou Organizáciou v 49 krajinách už od roku 1983. Jej cieľom je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte.

Medzinárodný protokol štúdie HBSC je pripravovaný špičkovými odborníkmi, ktorí využívajú najnovšie poznatky v danej oblasti.

Každé 4 roky sa do štúdie zapojí približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15 rokov  z 49 krajín (Európa a Severná Amerika) s cieľom získať údaje umožňujúce porovnať situáciu v krajinách a sledovať aktuálnu situáciu a  trendy v živote školákov.

Výskumný tím bol v máji a júni 2018 po štyroch rokoch opäť v teréne. Precestovali sme skoro 10 000 km, navštívili viac ako 100 škôl zo všetkých kútov Slovenska a oslovili skoro 10 000 školákov, pričom takmer u 1000 z nich zmerali i zloženie tela a telesnú zdatnosť.

Cieľ štúdie

Koordinácia projektu

Riešiteľský kolektív

Spolupráca s inštitúciami

Dizajn štúdie

Protokol

Vzorka

Dotazník

Sprievodná dokumentácia

Národná správa

Recenzné posudky

Tlačová správa

Filmový dokument

Infografika – Spokojnosť školákov

Infografika – Pohybové aktivity školákov

Prezentácia výsledkov štúdie z tlačovej konferencie

 

Advertisement