HBSC

Medzinárodná štúdia o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou Zdravotníckou Organizáciou v 50 krajinách už od roku 1983. Jej cieľom je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte.

Medzinárodný protokol štúdie HBSC je pripravovaný špičkovými odborníkmi, ktorí využívajú najnovšie poznatky v danej oblasti.

Každé 4 roky sa do štúdie zapojí približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15 rokov,  z viac ako 50 krajín (Európa a Severná Amerika), s cieľom získať údaje umožňujúce porovnať situáciu v krajinách a sledovať aktuálnu situáciu a  trendy v živote školákov.

Slovensko je do medzinárodnej štúdie HBSC zapojené už od roku 1993 a nasledujúci zber údajov je plánovaný v školskom roku 2021/2022.

HBSC 2021/2022

Aktuálne realizujeme všetky potrebné kroky v rámci prípravy na zber dát v školskom roku 2021/2022. V rámci projektu GENZER sme uskutočnili viac ako 20 online konzultácií s odborníkmi z rôznych oblastí, ktorí nám pomohli pri tvorbe dotazníka a ktorým za ich spätnú väzbu veľmi pekne ďakujeme.

HBSC 2017/2018:

Výskumný tím bol v máji a júni 2018 po štyroch rokoch opäť v teréne. Precestovali sme skoro 10 000 km, navštívili viac ako 100 škôl zo všetkých kútov Slovenska a oslovili skoro 10 000 školákov, pričom takmer u 1000 z nich zmerali i zloženie tela a telesnú zdatnosť.

Tlačová správa

Prezentácia

Národná správa 2017/2018

Infografiky 2017/2018

Medzinárodná správa 2017/2018

Online vs. Offline- video

Foto: Jozef Jarošík – ďalšie šírenie možné s uvedením autora

HBSC 2013/2014:

Národná správa 2013/2014

Infografika 2013/2014

Medzinárodná správa 2013/2014

Medzinárodná správa o zdraví a správaní školákov v sociálnom kontexte na základe prieskumu štúdie HBSC uskutočnenej v roku 2013/2014 Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Ukrajina a Poľsko

HBSC 2009/2010:

Národná správa 2009/2010

Infografika 2009/2010

Medzinárodná správa 2009/2010

HBSC 2005/2006

Národná správa 2005/2006

Medzinárodná správa 2005/2006