HBSC

Medzinárodná štúdia o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou Zdravotníckou Organizáciou v 43 krajinách už od roku 1983. Jej cieľom je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte.

Medzinárodný protokol štúdie HBSC je pripravovaný špičkovými odborníkmi, ktorí využívajú najnovšie poznatky v danej oblasti.

Každé 4 roky sa do štúdie zapojí približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15 rokov,  z viac ako 40 krajín (Európa a Severná Amerika), s cieľom získať údaje umožňujúce porovnať situáciu v krajinách a sledovať aktuálnu situáciu a  trendy v živote školákov.

Výskumný tím bol v máji a júni 2018 po štyroch rokoch opäť v teréne. Precestovali sme skoro 10 000 km, navštívili viac ako 100 škôl zo všetkých kútov Slovenska a oslovili skoro 10 000 školákov, pričom takmer u 1000 z nich zmerali i zloženie tela a telesnú zdatnosť.

Všetky potrebné informácie k zberu dát v školskom roku 2017/2018:

Tlačová správa

Kto je kto – navigácia

Prezentácia

Národná správa 2017/2018

Infografika – Pohybové aktivity školákov: Čo môže urobiť SAMOSPRÁVA, ŠTÁTNA SPRÁVA, UČITELIA, RODIČIA a ŠKOLÁCI

Infografika – Spokojnosť školákov

Filmový dokument

Foto: Jozef Jarošík – ďalšie šírenie možné s uvedením autora

Všetky potrebné informácie k zberu dát v školskom roku 2013/2014:

Chceme počuť ich hlas – prezentačné video

Národná správa 2013/2014

Infografika 2013/2014

Všetky potrebné informácie k zberu dát v školskom roku 2009/2010:

Národná správa 2009/2010

Infografika 2009/2010

Školáci a ich svet – Príklady dobrej praxe

Medzinárodná správa o zdraví a správaní školákov v sociálnom kontexte na základe prieskumu štúdie HBSC uskutočnenej v roku 2013/2014 Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Ukrajina a Poľsko