HBSC

 

Medzinárodná štúdia o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou Zdravotníckou Organizáciou v 43 krajinách už od roku 1983. Jej cieľom je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte.

Medzinárodný protokol štúdie HBSC je pripravovaný špičkovými odborníkmi, ktorí využívajú najnovšie poznatky v danej oblasti.

Každé 4 roky sa do štúdie zapojí približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15 rokov,  z viac ako 40 krajín (Európa a Severná Amerika), s cieľom získať údaje umožňujúce porovnať situáciu v krajinách a sledovať aktuálnu situáciu a  trendy v živote školákov.

Vybraných bude 130 škôl v 8 regiónoch Slovenska.  Našim cieľom je zozbierať údaje od 10 000 žiakov z približne 650 tried  5. až 9. ročníka a to v priebehu apríla až júna 2018.

Chceme počuť hlas žiakov a škôl!

Čo vieme vďaka HBSC? (Video)

Národná správa (pdf)

Advertisements