Medzinárodná sieť HBSC

HBSC je medzinárodná sieť výskumníkov a ďalších odborníkov z praxe, ktorí spolupracujú na aktivitách smerujúcich k lepšiemu porozumeniu života dnešných školákov a snažia sa tieto poznatky implementovať do národných programov, politík a stratégii zameraných na šírenie týchto zistení dôležitých pre rodičov, učiteľov, pediatrov, sociálnych pracovníkov a ďalších ľudí, ktorým záleží na zdravom vývine detí a mládeže.

HBSC je medzinárodná štúdia, ktorá sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou Zdravotníckou Organizáciou v 43 krajinách už od roku 1983. Jej cieľom je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte.

Každé 4 roky sa do štúdie zapojí približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15 rokov  z viac ako 40 krajín (Európa a Severná Amerika) s cieľom získať údaje umožňujúce porovnať situáciu v krajinách a sledovať aktuálnu situáciu a  trendy v živote školákov.

Slovensko participovalo doteraz na piatich zberoch: 1993/1994, 1997/1998, 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018.

2017/2018

Medzinárodná správa

2013/2014

Viac informácií k zberu dát v školskom roku 2013/2014

Medzinárodná správa

Medzinárodná správa: Porovnanie Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Ukrajina a Poľsko

Najdôležitejšie zistenia: subjektívna pohoda, konzumácia alkoholu, šikanovanie, diétovanie, fyzická aktivita, fajčenie

Aplikácia pre mobil

 

Cieľ štúdie

Medzinárodná koordinácia projektu

Účastnícke krajiny

Medzinárodný dizajn štúdie

Protokol

Medzinárodne porovnateľná vzorka

Dotazník

Advertisement