Kontakt

Health Behaviour in School Aged Children – Slovensko
Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu
Lekárska fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Trieda SNP 1
041 01 Košice
mail: hbsc.genzer@upjs.sk
tel: +421 55 234 3395

Národná koordinátorka štúdie HBSC – Slovensko
Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD
Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu
Lekárska Fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Trieda SNP 1
040 01 Košice
tel: +421 55 234 3395

Advertisement