Kontakt

Health Behaviour in School Aged Children – Slovensko
Ústav psychológie zdravia
Lekárska fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Trieda SNP 1
041 01 Košice
mail: hbscstudia2018@gmail.com
tel: +421 908 592 901

Národná koordinátorka štúdie HBSC – Slovensko
Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD
Ústav psychológie zdravia
Lekárska Fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
040 01 Košice
tel: +421 55 234 3395