GENZER

Generácia Z – nové výzvy dospievania

Výskum zdravého dospievania je kľúčovou témou nášho výskumného tímu a každé štyri roky prinášame aktuálne zistenia o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní školákov v ich sociálnom kontexte v podobne Národných správ HBSC. Generácia Z (narodení od roku 1995 do roku 2010), teda súčasná generácia školákov je veľmi špecifická a našim cieľom je lepšie porozumieť formujúcim vplyvom tejto generácie v oblasti vzdelávania, osvojovania si aktívneho životného štýlu a využívania online nástrojov a priestoru v ich každodennom živote.

Výskumný tím

Popis štúdie

Sprievodná dokumentácia

Advertisement