Dotazník

Medzinárodný štandardný dotazník obsahuje položky rozdelené do 3 modulov (viď. Tabuľka 2), z ktorých si každá krajina vytvorila národný nástroj: (1) Povinný modul, ktorý je každá krajina povinná zaradiť pre vytvorenie medzinárodnej databázy; (2) Voliteľný modul tvorený skupinami položiek podľa tematicky špecifických oblastí, z ktorých si môže každá krajina vybrať; (3) pre krajinu špecifické otázky zamerané na problémy národného významu. Otázky pokrývajú širokú škálu indikátorov zdravia a so zdravím súvisiaceho správania, ako aj životných  podmienok mladých ľudí. Vybrané položky sú určené len pre 15-ročných.

Dotaznik-page-001

Advertisement