Sprievodná dokumentácia

Informácia pre školy

Informácia pre rodičov

Súhlas etickej komisie

Podporné stanovisko Ministerstva školstva SR