Sprievodná dokumentácia

Informácia pre školy

Informácia pre rodičov

Informácia pre respondentov

Oznam o zapojení do štúdie pre webportál školy

Súhlas etickej komisie

Podporné stanovisko Ministerstva školstva SR

Advertisements