HBSC Slovensko 2021/2022

HBSC je medzinárodná štúdia, ktorá sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou Zdravotníckou Organizáciou v 50 krajinách Európy a Severnej Ameriky už od roku 1983. Jej cieľom je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte.

Každé 4 roky sa do štúdie zapojí približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15  s cieľom získať údaje umožňujúce porovnať situáciu v krajinách a sledovať aktuálnu situáciu a  trendy v živote školákov.

Slovensko je zapojené do medzinárodnej štúdie HBSC už od roku 1993 a nasledujúci zber údajov je plánovaný v školskom roku 2021/2022.

Viac informácii o medzinárodnej štúdii HBSC 2017/2018 nájdete: https://hbscslovakia.com/hbsc-slovensko-2017-2018/

Cieľ štúdie

Koordinácia projektu

Riešiteľský kolektív

Dizajn štúdie

Protokol

Vzorka

Dotazník

Sprievodná dokumentácia

Advertisement