HBSC Slovensko 2021/2022

https://ww2.unipark.de/uc/kolarik_P_J__Safarik_University_/d36f/

PRÍPRAVA PROTOKOLU ŠTÚDIE

HBSC je medzinárodná štúdia, ktorá sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou Zdravotníckou Organizáciou v 50 krajinách Európy a Severnej Ameriky už od roku 1983. Jej cieľom je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte.

Každé 4 roky sa do štúdie zapojí približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15  s cieľom získať údaje umožňujúce porovnať situáciu v krajinách a sledovať aktuálnu situáciu a  trendy v živote školákov.

Slovensko je zapojené do medzinárodnej štúdie HBSC už od roku 1993 a nasledujúci zber údajov je plánovaný v školskom roku 2021/2022.

Medzinárodný protokol štúdie HBSC je pripravovaný špičkovými odborníkmi, ktorí využívajú najnovšie poznatky v danej oblasti. Protokol je možné adaptovať pre národné potreby a preto pozývame k tvorbe protokolu kľúčových expertov z rôznych oblastí a úrovní, u ktorých predpokladáme, že údaje z tejto štúdie využívajú.


Viac informácii o medzinárodnej štúdii nájdete: https://hbscslovakia.com/medzinarodna-siet-hbsc/

Viac informácii o medzinárodnej štúdii HBSC 2017/2018 nájdete: https://hbscslovakia.com/hbsc-slovensko-2017-2018/

Národnú správu HBSC 2017/2018 nájdete: https://hbscslovakia.files.wordpress.com/2019/06/nar-sprava-zdravie-11_lq.pdf

Výskumný tím

Popis štúdie

Sprievodná dokumentácia