Dotazník

Dotazník obsahuje položky rozdelené do šiestich (viď. Tabuľka) tematických kategórií: Duševné zdravie, Fyzické zdravie, Zdravie podporujúce správanie a voľný čas, Škola a školské prostredie, Rodina v ohrození a Dospievajúci v ohrození. Otázky pokrývajú širokú škálu indikátorov zdravia a so zdravím súvisiaceho správania, ako aj životných  podmienok mladých ľudí. Vybrané položky sú určené len pre 13 a 15-ročných adolescentov.

Advertisement