Koordinácia projektu

Koordináciu tejto štúdie na Slovensku zastrešuje Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a realizuje ju v spolupráci s viacerými univerzitami a inštitúciami.

Národný koordinátor:

Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD.

Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu,

Lekárska fakulta UPJŠ,

Trieda SNP 1, Košice


andrea.geckova@upjs.sk
+421 55 234 3395

Advertisement