Ako sa HBSC “robí” ?

Zber údajov štúdie HBSC 2021/2022 je stále v plnom prúde. Na samotnom zbere dát sa podieľajú tímy školených administrátorov, ktoré pravidelne vyrážajú zo svojich stanovíšť LF UK v Bratislave, Jesseniova LF v Martine a LF UPJŠ Košiciach do rôznych kútov Slovenska.

Na príprave celej štúdie sa podieľa tím odborníkov z rôznych oblastí, ktorý spolupracujú na príprave protokolu, schvaľovaného etickou komisiou LF UPJŠ a za podpory MŠVVaŠ SR. Následne koordinačné centrum v Nórsku vyberie zoznam škôl z celého Slovenska, ktoré sú postupne oslovované telefonicky a tie, ktoré súhlasia dostávajú všetky informácie telefonicky aj mailom. Zároveň je im zaslaný informačný leták pre rodičov s uvedeným linkom na webovú stránku, kde môžu nájsť všetky informácie nielen o štúdii, ale aj témy, ktoré dotazník mapuje. Rodičia ale i široká verejnosť tam môžu nájsť plnú verziu poslednej národnej správy s presným znením otázok aj odpovedí slovenských školákov pred štyrmi rokmi.

Zber dát prebieha anonymne a formou online dotazníkov u školákov 5. až 9. ročníka (prima až kvarta u 8-ročných gymnázií). dotazník vychádza z práce medzinárodného tímu HBSC, ale dopĺňame ho na základe intenzívnej spolupráce so širokou skupinou odborníkov, s ktorými sme niekoľko týždňov v pracovných skupinách hľadali konsenzus čo potrebujeme počuť a ako sa na to pýtať a vychádzali sme aj z analýzy rozhovorov so školákmi. Dotazník teda odráža potreby praxe, hlas školákov i medzinárodných expertov. Viac informácií o dotazníku a jeho položkách sa dozviete TU.

Účasť na štúdii je samozrejme dobrovoľná, rodič aj samotný školák môže vyjadriť nesúhlas a nezúčastniť sa štúdie.

Veľmi pekne ďakujeme každej škole za ochotu spolupracovať a každému jednému žiakovi za vyplnený dotazník, ktorý nám pomôže v zbieraní informácií o tom, čím slovenskí školáci aktuálne žijú.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s