Čo všetko robíme preto, aby bol hlas školákov vypočutý?

Oslovujeme veľkú a reprezentatívnu skupinu školákov
V prvom rade oslovujeme dostatočne veľkú a reprezentatívnu skupinu školákov. Oslovujeme viac ako 150 škôl, 10 000 školákov a precestujeme viac ako 10 000 km, aby sme sa dostali ku školákom v každom kúte Slovenska.

Pýtame sa aj učiteľov.
Nielen školákov, ale aj riaditeľov sa pýtame, aby sme vedeli poskytnúť informáciu aj o školskom prostredí.

Zapájame aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Máme veľký záujem vytvoriť podmienky, aby sa mohli plnohodnotne zapojiť všetky deti, teda aj školáci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Preto sme veľmi radi za spoluprácu s katedrou špeciálnej pedagogiky PU v Prešove, ktorá nám umožňuje ponúknuť týmto školákom asistované vypĺňanie.

Ponúkame verzie v materinskom jazyku
Už tradične ponúkame aj maďarskú jazykovú verziu dotazníka pre školákov, ktorých materinský jazyk je maďarčina a vo veku 11 rokov je pre nich slovenčina stále náročnejšia ako materinský jazyk.

Je nám veľmi ľúto, že v tejto chvíli nevieme zapojiť ukrajinských školákov, ktorých máme na školách už skoro 10 000. Do škôl ešte len nastupujú a aklimatizujú sa, ale sme v kontakte s ukrajinským tímom HBSC a dúfame, že nájdeme spôsob ako zapojiť aj túto skupinu školákov neskôr.

Dopĺňame výpovede deti objektívnymi meraniami
K dotazníkovým údajom pridávame antropometrické údaje a meranie kardiovaskulárnej zdatnosti, pretože vnímame rastúci problém s nadhmotnosťou, nedostatočnou pohybovou aktivitou. Bez kolegov z PU v Prešove by to nebolo možné – ĎAKUJEME!

Ako sa HBSC “robí” ?

Zber údajov štúdie HBSC 2021/2022 je stále v plnom prúde. Na samotnom zbere dát sa podieľajú tímy školených administrátorov, ktoré pravidelne vyrážajú zo svojich stanovíšť LF UK v Bratislave, Jesseniova LF v Martine a LF UPJŠ Košiciach do rôznych kútov Slovenska.

Na príprave celej štúdie sa podieľa tím odborníkov z rôznych oblastí, ktorý spolupracujú na príprave protokolu, schvaľovaného etickou komisiou LF UPJŠ a za podpory MŠVVaŠ SR. Následne koordinačné centrum v Nórsku vyberie zoznam škôl z celého Slovenska, ktoré sú postupne oslovované telefonicky a tie, ktoré súhlasia dostávajú všetky informácie telefonicky aj mailom. Zároveň je im zaslaný informačný leták pre rodičov s uvedeným linkom na webovú stránku, kde môžu nájsť všetky informácie nielen o štúdii, ale aj témy, ktoré dotazník mapuje. Rodičia ale i široká verejnosť tam môžu nájsť plnú verziu poslednej národnej správy s presným znením otázok aj odpovedí slovenských školákov pred štyrmi rokmi.

Zber dát prebieha anonymne a formou online dotazníkov u školákov 5. až 9. ročníka (prima až kvarta u 8-ročných gymnázií). dotazník vychádza z práce medzinárodného tímu HBSC, ale dopĺňame ho na základe intenzívnej spolupráce so širokou skupinou odborníkov, s ktorými sme niekoľko týždňov v pracovných skupinách hľadali konsenzus čo potrebujeme počuť a ako sa na to pýtať a vychádzali sme aj z analýzy rozhovorov so školákmi. Dotazník teda odráža potreby praxe, hlas školákov i medzinárodných expertov. Viac informácií o dotazníku a jeho položkách sa dozviete TU.

Účasť na štúdii je samozrejme dobrovoľná, rodič aj samotný školák môže vyjadriť nesúhlas a nezúčastniť sa štúdie.

Veľmi pekne ďakujeme každej škole za ochotu spolupracovať a každému jednému žiakovi za vyplnený dotazník, ktorý nám pomôže v zbieraní informácií o tom, čím slovenskí školáci aktuálne žijú.

Sme v polovici zberu dát v rámci HBSC štúdie

Od začiatku apríla do konca júna 2022 je tím štúdie HBSC na Slovensku v teréne. Už šesť týždňov vyrážame z koordinačných centier na východe, strede a západe Slovenska, aby sme získali informácie o zdraví našich školákov.

Každá zapojená škola dostáva tentokrát od nás ako malú pozornosť aj plátenú tašku s logom HBSC štúdie a krásnu knihu Ako naučiť deti jesť zeleninu od Malý šéfkuchár bez čapice OZ.

Ďakujeme!

Prvé HBSC objektívne merania v rámci Prešovského kraja úspešne za nami!

V rámci štúdie HBSC 2021/2022 mali objektívne merania svoju premiéru dňa 21.4.2022. Tu okrem zberu dát  formou online dotazníkov u žiakov 5. až 9. ročníka (prima až kvarta u 8-ročných gymnázií) zároveň prebiehal zber údajov o výške, váhe, zložení tela a funkčnej zdatnosti (vytrvalostný člnkový beh na 20 m), ktorú realizoval tím z Fakulty športu Prešovskej Univerzity v Prešove.