Hľadáme príčiny úrazov školákov

Sme zapojení do PARIPRE projektu, ktorý využíva čerstvo zozbierané údaje HBSC 2022, aby zmonitoroval výskyt úrazov u školákov a preskúmal ich okolnosti s cieľom znížiť výskyt a závažnosť úrazov u školákov. Tím kolegov z Olomouca hostí výskumný tím PARIPRE.

Advertisement

Národná správa HBSC 2022

V dňoch 12. a 13.1. 2022 sa Slovenský tím HBSC sa konečne zišiel aj osobne. Na stretnutiach stihli prebrať grafy, tabuľky, texty, kľúčové zistenia ale aj kľúčové výskumné otázky. Spojenie miest Košice (LF UPJŠ, PF UPJŠ), Prešov (FŠ PU, PF PU), Brno (FSS MU), Bratislava (LF UK, FSEV UK, JLF UK) ide plnou parou 🙂

Prof. Andrea Madarasová Gecková spolu s ďalšími odborníkmi reagovali na výskum detského ombudsmana

Úrad komisára vydal správu o výskumu realizovanom na vzorke 1300 žiakoch 7. ročníka. Na výskume spolupracovali Trnavská Univerzita, Katolícka univerzita v Ružomberku a Vysoká škola svätej Alžbety. Výskum sa zaoberal štruktúrou rodiny a prežívaním dospievajúcich. Na túto správu reagovali viacerí odborníci a medzi nimi aj Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD.

Článok s vyjadreniami odborníkov bol odpublikovaný v Denníku N.