Medzinárodná správa štúdie HBSC- výsledky zo 45 krajín

Štúdia Health Behavior in School-Aged Children Study a WHO Regional Office for Europe 19.mája 2020 vydávajú novú medzinárodnú správu s názvom  “Spotlight on adolescent health and well-being”. Táto medzinárodná štúdia spoločne so Svetovou zdravotníckou organizáciou poskytuje každé štyri roky informácie o zdraví, pohode, sociálnom prostredí a správaní sa u 11-, 13- a 15-ročných chlapcov a dievčat.


Prieskum v rokoch 2017/2018 zhromaždil údaje od viac ako 220 000 mladých ľudí v 45 krajinách a regiónoch Európy a Kanady, vrátane údajov od slovenských školákov. Nové témy, o ktoré sme sa zaujímali v prieskume HBSC štúdie v rokoch 2017/2018 sa venujú problematike rodinného stravovania,  online komunikácii a kyberšikane.

Viac informácií získate na adrese www.bit.ly/HBSCspotlight a sledujte konverzáciu prostredníctvom #teenhealth.

Výsledky štúdie HBSC na sérii Konferencií mládeže 2019 v rámci 6 miest Košického samosprávneho kraja

Už v poradí 6.ročník jedinečnej série Konferencií mládeže organizovala Rada mládeže Košického kraja pod záštitou Košického kraja a v spolupráci s miestnou samosprávou či miestnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti mládeže. Cieľom konferencií bola snaha o zvýšenie kvality práce s mládežou na úrovni samospráv. Konferencie sa konali v Rožňave, Michalovciach, Sobranciach, Spišskej Novej Vsi, Trebišove a Košiciach v priebehu decembra 2019.

Fénixácky doborovoľník roka (FeDoR)

Zástupcovia slovenského tímu HBSC štúdie si v sobotu, 30.11.2019 prevzali v hoteli Marlene v Oščadnici významné ocenenie FeDoR v kategórii Pierko pomoci za spoluprácu na projekte “Zdravie nie je klišé”, vďaka ktorému je Národná správa obohatená o výroky detí a hlas mladých. 
Pierko pomoci sa udeľuje kolektívom, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju Detskej organizácii FÉNIX a nie sú členmi Detskej organizácie FÉNIX, ocenenie udeľuje Slovenská  rada Fénixu. 
Na tomto podujatí sa stretli dobrovoľníci a priaznivci detskej organizácie FÉNIX, o.z.. Podujatím účastníkov sprevádzal podpredseda Patrik Herman za účasti pána Ivana Hromadu, riaditeľa odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Konferencia Kvalita života 2019 – „Interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti“

Naši kolegovia zo slovenského tímu HBSC štúdie (Lucia Bosáková, Daniela Husárová, Jaroslava Kopčáková, Miriama Lacková Rebičová a Shoshana Chovan) sa zúčastnili 4. ročníka česko-slovenskej vedeckej konferencie KVALITA ŽIVOTA 2019 s názvom „Interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti“, ktorá sa konala dňa 3. a 4. októbra 2019 v kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej, ktorú usporiadal Inštitút psychológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a spolupracujúce organizácie. Na konferencii boli prezentované aktuálne zistenia štúdie HBSC na Slovensku.

HBSC tím pri príprave Stratégie SR pre mládež na roky 2021-2028 

Dňa 8.11.2019  sme sa zúčastnili  Okrúhleho stola k príprave stratégie SR pre mládež na roky 2021 – 2028. V rámci tohto podujatia sme sa mali šancu stretnúť s mladými ľuďmi, či zástupcami mládežníckych organizácii, spoločne s ktorými sme pracovali v skupinách, diskutovali a následne prezentovali naše nápady týkajúce sa jednotlivých oblastí tejto Stratégie.