Chcete vedieť viac o našej Generácii Z?

Pozývame Vás na workshop s názvom GENERATION ‘Z’ AS A RESEARCH CHALLENGE, ktorý organizuje Ústav psychológie zdravia Lekárskej fakulty UPJŠ  dňa 22 Októbra 2019 v budove Minerva na Šrobárovej 22 v Košiciach. Prednášky, aj samotný workshop bude prebiehať v anglickom jazyku.

Snímka

Advertisements

Interaktívny vzdelávací workshop Zdravie a zdravý životný štýl – Generácia Z

Dňa 11.10.2019 sa v priestoroch Regionálneho centra mládeže v Košiciach uskutočnil interaktívny vzdelávací workshop Zdravie a zdravý životný štýl – Generácia Z. Pomocou metód formálneho i neformálneho vzdelávania v práci s mládežou sa Dr. Jaroslava Kopčáková a Mgr. Viktória Karychenskaja v spolupráci s pracovníkmi priamo pracujúcimi s mládežou (učiteľmi základných škôl prvého i druhého stupňa, výchovnými poradcami, pracovníkmi v centrách voľného času, zástupcami Košického samosprávneho kraja, zástupcovia oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice, Iuventy, Regionálneho centra mládeže, rodičmi ) pokúsili poskytnúť odpovede na aktuálne výzvy dnešnej generácie (GenZ)- založené na vedecko-výskumných zisteniach štúdie HBSC na Slovensku.

Ďakujeme všetkým za aktívnu spoluprácu!

Vybrané výsledky HBSC štúdie v maďarčine

Ste zvedaví aké sú odpovede na nasledujúce otázky?

Zdravie a fyzická aktivita detí- existuje ideálny stav? Aké sú odporúčania pre zdraviu prospešný pohyb? Zohráva v tom vek úlohu? A prečo je dôležité, aby deti mali voľnočasové aktivity?

O vybraných výsledkoch HBSC štúdie 2017/18 na Slovensku od našej kolegyne (koordinátorky HBSC Fitness zberu na Slovensku a členky HBSC národného tímu) v maďarčine si prečítajte v denníku ÚjSzó.

https://ujszo.com/kozelet/a-gyerekeknek-csak-az-otode-sportol?fbclid=IwAR38HewYTzR6vwZkTzDlddCI5fqGWx1im1Md6C1tDW3llU8R3YkLgJJ_sp8

 

Zdravie a zdravý životný štýl – Generácia Z

Vedeli ste, že až 70% školákov na Slovensku vo veku 11 rokov nemá ani 1 hodinu pohybu denne? Že každý tretí školák trpí obezitou? Že dvaja z troch školákov nemajú fyzickú kondíciu? Aké následky môžu mať tieto zistenia v budúcnosti na túto generáciu detí a mládeže? Čo môžu robiť v tomto smere učitelia či školy? Aké prostredie by mali vytvárať samosprávy? Odpovede na všetky tieto otázky a omnoho viac na Vás čaká na interaktívnom workshope, ktorý je zameraný na prezentovanie aktuálnych výsledkov HBSC štúdie – Health Behaviour in School-Aged Children.

Poďme spolu budovať zdravú generáciu:)

Pozvánka na workshop Zdravie a zdravý životný štýl Generácia Z