HBSC v rukách pani prezidentky

Ešte nikdy sme nedávali Národnú správu o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní školákov v ich sociálnom kontexte (štúdia HBSC) do lepších rúk. Pridali sme aj správu zo štúdie Care4Youth o systéme starostlivosti o deti a dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami.

FESTIVAL PRE DUŠU

Čo urobila pandémia s dušou detí a mladých ľudí? Aj na túto tému sa diskutovalo na Festivale pre dušu, ktorý zorganizovalo Orange v spolupráci s IPčkom. V panely vystúpila aj naša kolegyňa Prof. Andrea Madarasová Gecková, ktorá prezentovala zistenia zo štúdie HBSC.

Záznam si môžete pozrieť tu:

https://www.nadaciaorange.sk/sk/dusevne-zdravie/festivalpredusu?fbclid=IwAR3nw-6oo8Dw3wHfUk_Tw6W-kXDrEaFimRLMDcUSpJf1bdiU-6NHDnAchL0

Webinár Juraja Hipša: Ako vrátiť deti do škôl

Žiakom základných a stredných škôl bude počas nasledujúcich dní, po dlhých mesiacoch dištančnej výučby, postupne umožnený návrat do škôl. Juraj Hipš spolu s hosťami Andreou Madarasovou Geckovou, Annou Steinerovou a Slavomírom Matejkom diskutovali o tom, na čo sa zamerať a akým spôsobom možno deťom pomôcť k ich plynulému a nenútenému návratu do školských lavíc.

Video si môžete pozrieť tu: