Pripravujeme národný protokol HBSC 2021/2022

Tento rok pripravujeme národný protokol HBSC štúdie a pilotnú štúdiu. Protokol sme konzultovali s viac než stovkou expertov z praxe a ešte pred prázdninami sme sa zhodli na tom, čo sa potrebujeme a chceme školákov opýtať. V tejto chvíli už vytvárame aplikáciu na online zber údajov, ktorú dúfame, že sa nám v októbri podarí overiť v pilotnej štúdii na školách.

Čakáme na hostí online konzultácie k protokolu HBSC 2022

Protokol sme rozdelili do 6 tématických okruhov: Duševné zdravie, Fyzické zdravie, Zdravie podporujúce správanie a voľný čas, Škola a školské prostredie, Rodina v ohrození, Dospievajúci v ohrození.

Oslovili sme približne 100 stakeholderov z rôznych úrovní, od výborov národnej rady, cez ministerstvá, inštitúcie riadené ministerstvami, mládežnícke organizácie, neziskové organizácie venujúce sa mládeži, záujmové spolky, odborníci v oblasti sociálnej práce, pedagogiky, psychológie, rôznych odborov medicíny, teda klinici, výchovní poradcovia, tréneri, centrá voľného času a akademici.

Väčšina z nich nám poskytla spätnú väzbu vyplnením online dotazníka mapujúceho relevantnosť, využiteľnosť a zrozumiteľnosť nástrojov ako aj pokrytie tém, ktoré sú dôležité.

A máme za sebou viac ako polovicu plánovaných online konzultácii (bude ich viac ako 20), na ktorých v menších skupinách hľadáme najvhodnejšiu podobu dotazníka, ktorým o rok plánujeme mapovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov vo veku 11 až 15 rokov v ich sociálnom kontexte. Bude ich približne 10 000 na Slovensku a viac ak pol milióna na severnej pologuli!

ĎAKUJEME ZA PODPORU!

HBSC v rukách pani prezidentky

Ešte nikdy sme nedávali Národnú správu o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní školákov v ich sociálnom kontexte (štúdia HBSC) do lepších rúk. Pridali sme aj správu zo štúdie Care4Youth o systéme starostlivosti o deti a dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami.

FESTIVAL PRE DUŠU

Čo urobila pandémia s dušou detí a mladých ľudí? Aj na túto tému sa diskutovalo na Festivale pre dušu, ktorý zorganizovalo Orange v spolupráci s IPčkom. V panely vystúpila aj naša kolegyňa Prof. Andrea Madarasová Gecková, ktorá prezentovala zistenia zo štúdie HBSC.

Záznam si môžete pozrieť tu:

https://www.nadaciaorange.sk/sk/dusevne-zdravie/festivalpredusu?fbclid=IwAR3nw-6oo8Dw3wHfUk_Tw6W-kXDrEaFimRLMDcUSpJf1bdiU-6NHDnAchL0