Čo všetko robíme preto, aby bol hlas školákov vypočutý?

Oslovujeme veľkú a reprezentatívnu skupinu školákov
V prvom rade oslovujeme dostatočne veľkú a reprezentatívnu skupinu školákov. Oslovujeme viac ako 150 škôl, 10 000 školákov a precestujeme viac ako 10 000 km, aby sme sa dostali ku školákom v každom kúte Slovenska.

Pýtame sa aj učiteľov.
Nielen školákov, ale aj riaditeľov sa pýtame, aby sme vedeli poskytnúť informáciu aj o školskom prostredí.

Zapájame aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Máme veľký záujem vytvoriť podmienky, aby sa mohli plnohodnotne zapojiť všetky deti, teda aj školáci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Preto sme veľmi radi za spoluprácu s katedrou špeciálnej pedagogiky PU v Prešove, ktorá nám umožňuje ponúknuť týmto školákom asistované vypĺňanie.

Ponúkame verzie v materinskom jazyku
Už tradične ponúkame aj maďarskú jazykovú verziu dotazníka pre školákov, ktorých materinský jazyk je maďarčina a vo veku 11 rokov je pre nich slovenčina stále náročnejšia ako materinský jazyk.

Je nám veľmi ľúto, že v tejto chvíli nevieme zapojiť ukrajinských školákov, ktorých máme na školách už skoro 10 000. Do škôl ešte len nastupujú a aklimatizujú sa, ale sme v kontakte s ukrajinským tímom HBSC a dúfame, že nájdeme spôsob ako zapojiť aj túto skupinu školákov neskôr.

Dopĺňame výpovede deti objektívnymi meraniami
K dotazníkovým údajom pridávame antropometrické údaje a meranie kardiovaskulárnej zdatnosti, pretože vnímame rastúci problém s nadhmotnosťou, nedostatočnou pohybovou aktivitou. Bez kolegov z PU v Prešove by to nebolo možné – ĎAKUJEME!

Advertisement

2 thoughts on “Čo všetko robíme preto, aby bol hlas školákov vypočutý?

  1. Dobrý deň Lia,
    ďakujeme za otázku. Cieľ projektu ako aj ďalšie informácie nájdete priamo na tejto stránke, napr. https://hbscslovakia.com/ciel-studie-2/
    Údaje zo všetkých krajín a zo všetkých zberov (prvá vlna zberu bola pred 40 rokmi a zber sa opakuje každé 4 roky) sú uložené v medzinárodnej databanke, ktorú spravuje HBSC tím v Nórsku. Tieto údaje sú dostupné verejnosti na vyžiadanie https://www.uib.no/en/hbscdata

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s