Hľadáme príčiny úrazov školákov

Sme zapojení do PARIPRE projektu, ktorý využíva čerstvo zozbierané údaje HBSC 2022, aby zmonitoroval výskyt úrazov u školákov a preskúmal ich okolnosti s cieľom znížiť výskyt a závažnosť úrazov u školákov. Tím kolegov z Olomouca hostí výskumný tím PARIPRE.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s