Ponúkame verzie v materinskom jazyku

Už tradične ponúkame aj maďarskú jazykovú verziu HBSC dotazníka pre školákov, ktorých materinský jazyk je maďarčina a vo veku 11 rokov je pre nich slovenčina stále náročnejšia ako materinský jazyk. Preto sa náš tím nachádza aj na školách s vyučovacím jazykom maďarským, kde deti vypĺňajú maďarskú jazykovú verziu dotazníka HBSC štúdie a my sa aj týmto spôsobom snažíme hľadať riešenie pre každé dieťa.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s