PREDSTAVUJEME HBSC TÍM: MILKA

Milka je naším spojením so školami. Jej úlohou je osloviť riaditeľky/ riaditeľov škôl, informovať ich o štúdii HBSC a poprosiť ich o spoluprácu. Keďže vedenie školy ide po pandémii “na plný plyn” je to mnoho pokusov, kým sa nám vôbec podarí dovolať a dohodnúť si čas na prvé informácie. Milka poskytuje informácie o štúdii HBSC, ale zároveň zisťuje informácie, ktoré potrebujeme na zabezpečenie zberu údajov ako napríklad počty žiakov, počítačov v počítačovej učebni, ale aj podmienky na realizovanie Fitness štúdie ak je škola z Prešovského kraja. Ak škola súhlasí, Milka zasiela informačný balíček pre školy, pre rodičov a hľadá sa vhodný termín na návštevu školy. Ak sa podarí aj to, ostáva ešte posledné overenie pred výjazdom a administrátori sa môžu vydať do školy.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s