Hľadáme riešenie pre každé dieťa

Čítanie toľkých otázok a vypĺňanie odpovedí online je pre niektoré deti veľmi náročné. Hľadali sme spôsoby ako nestratiť zo súboru školákov, pre ktorých je to tak náročné, že to vzdajú, alebo aj pri veľkej snahe nedokážu celý vyplniť. Obrátili sme sa na katedru špeciálnej pedagogiky Prešovskej Univerzity a ako môžete vidieť spolupráca skvele funguje. Doc. Tatiana Dubayová nám pomohla upraviť dotazník a nastaviť protokol tak, aby bol pre týchto školákov zvládnuteľný a so svojím tímom nám chodí pomáhať administrovať dotazníky pre školákov, ktorí sú zaradení do špeciálneho výchovno-vzdelávacieho programu. Sám možno človek kráča rýchlejšie, ale spolu s ostatnými dôjde ďalej : )

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s