HBSC tím je opäť v teréne!

Každé 4 roky sa do HBSC štúdie zapojí približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15 rokov,  z viac ako 50 krajín (Európa a Severná Amerika), s cieľom získať údaje o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní školákov v ich sociálnom kontexte. V pondelok 4.4.2022 sme začali hlavný zber HBSC štúdie na Slovensku už po štvrtýkrát pod vedením Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Veríme, že v júni budeme mať v rámci Slovenska prejdené tisícky kilometrov a zaznamenané odpovede od viac ako 10 000 školákov. Navyše v prešovskom kraji bude zber obohatený o objektívne merania vďaka kolegom z Prešovskej Univerzity a v prešovskom a košickom kraji bude doplnený pomocou špeciálnych pedagogičiek z Prešovskej Univerzity o asistované vypĺňanie dotazníkov.

Všetkým, vďaka ktorým je realizácia štúdie 2021/2022 možná patrí veľké ďakujem! Veríme, že sa do HBSC zberu zapojí čo najviac škôl a školákov.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s