Ponuka PhD štúdia na LF UK v Bratislave

Regionálne rozdiely v konzumácii alkoholu u adolescentov na Slovensku

Analýza vývoja indikátorov konzumácie alkoholu u 15-ročných adolescentov vzhľadom na prirodzené (nie administratívne) regióny Slovenska od roku 2006 v kontexte historicko-kultúrnych špecifík. S využitím údajov HBSC štúdie.

PhD v odbore hygiena na LF UK v Bratislave

V prípade záujmu kontaktujte: prof. MUDr. Tibor Baška, PhD, tibor.baska@uniba.sk

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s