Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky sa už po tretí krát zapojí do zberu údajov v rámci HBSC štúdie (Health Behavior in School Aged Children).

Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky sa už po tretí krát zapojí do zberu údajov v rámci HBSC štúdie  (Health Behavior in School Aged Children).

Ide o medzinárodnú štúdiu, ktorej cieľom je získať informácie o zdraví a so zdravím súvisiacim správaním detí a adolescentov v ich sociálnom kontexte. Štúdia sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou v 43 krajinách už od roku 1983.

Každé 4 roky sa do štúdie zapojí približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15 rokov. Získané údaje umožňujú porovnať situáciu v krajinách a sledovať aktuálnu situáciu a trendy v živote školákov. Poznatky zo štúdie sú využiteľné pri tvorbe a hodnotení politík a stratégií zameraných na podporu zdravého vývinu detí a mládeže.

Zber údajov na Slovensku bude prebiehať od apríla do júna 2018 na 130 náhodne vybraných základných školách v 8 regiónoch (asi 10 000 žiakov). Koordináciu na Slovensku zastrešuje Ústav psychológie zdravia Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s partnermi. Dňa 22.3.2018  tím HBSC predstavil štúdiu na MŠ SR  a  v spolupráci s Ústavom sociálneho lekárstva a lekárskej etiky zorganizoval školenie administrátorov pre zber údajov na školách v Bratislavskom kraji.

Viac informácií tu.

skolenie_BA_UK
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s