Kľúčoví partneri rokovali o vydaní Národnej správy HBSC 2017/2018, ktorej príprava je vplnom prúde

Najazdili sme skoro 10 000 km, navštívili viac ako 100 škôl zo všetkých kútov Slovenska a oslovili skoro 10 000 školákov, pričom u skoro 1000 sme merali i zloženie tela a telesnú zdatnosť. Tieto údaje sú spracované a aktuálne pripravujeme sprievodné texty pre Národnú správu, ktorú by sme chceli odbornej i laickej verejnosti predstaviť v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Úradom verejného zdravotníctva SR a pod záštitou kancelárie Svetovej Zdravotníckej Organizácie v Bratislave už v  máji 2019.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s