Tím HBSC navštívil štátneho tajomníka ministerstva školstva dr. Petra Krajňáka a jeho kolegyne z Teach for Slovakia Luciu Kažimírovú a Máriu Prekop

Tím HBSC navštívil štátneho tajomníka Ministerstva školstva dr. Petra Krajňáka a jeho kolegyne z Teach for Slovakia Luciu Kažimírovú a Máriu Prekop.

Prebehla veľmi inšpirujúca diskusia o potenciáli výskumu HBSC pre rôzne zainteresované strany vrátane tvorcov politík, frontlinerov, učiteľov, rodičov a detí. Okrem toho sa hovorilo o výhodách multiinštitucionálnej spolupráce. V neposlednom rade bol hlavnou riešiteľkou tímu, prof. Andreou Madarasovou Geckovou, predstavený príspevok našich kolegov z oddelení telesnej výchovy v Košiciach, Nitre a Banskej Bystrici, ktorí sa k nám pridajú k realiyácii výskumu HBSC meraním antropometrických parametrov a fitness.

Viac informácií z stretnutia tu.

HBSC Krajnak

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s