Školenie HBSC tímu pre výskum HBSC Slovakia 2017/2018 úspešne ukončené!

Od 20. do 23. marca sa v Košiciach, Ružomberku, Bratislave a Banskej Bystrici uskutočnilo školenie tímu HBSC pre výskum HBSC Slovakia 2017/2018.

Tri koordinačné centrá sú pripravené začať zber údajov vrátane antropometrických parametrov a fitness meraní začínajúc už zajtra 26. marca 2018!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s