Medzinárodne porovnateľná vzorka

Každé 4 roky sa do štúdie zapojí približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15 rokov  zo 49 krajín (Európa a Severná Amerika).

Vzorka sa vytvára v súlade so štruktúrou vzdelávacieho systému v danej krajine a býva stratifikovaná podľa regiónu alebo typu školy. Cieľom je získať údaje o 11-, 13- a 15-ročných školákoch reprezentatívne pre populáciu v danej krajine.  Primárnou jednotkou býva školská trieda, ale môže ňou byť aj škola alebo jedinec. V každej krajine je potrebné zozbierať približne 1500 respondentov v každej vekovej kategórii.

Advertisement