Webinár Juraja Hipša: Ako vrátiť deti do škôl

Žiakom základných a stredných škôl bude počas nasledujúcich dní, po dlhých mesiacoch dištančnej výučby, postupne umožnený návrat do škôl. Juraj Hipš spolu s hosťami Andreou Madarasovou Geckovou, Annou Steinerovou a Slavomírom Matejkom diskutovali o tom, na čo sa zamerať a akým spôsobom možno deťom pomôcť k ich plynulému a nenútenému návratu do školských lavíc.

Video si môžete pozrieť tu:

Školy chceme dokonale bezpečné. Ale život je aj nebezpečný. Upracme si v prioritách a neobetujme zdravý vývin detí.

Na záver si dovolím pripodobniť túto situáciu akejkoľvek inej živelnej katastrofe. Ak by nastala, deti a ženy by boli prvé, ktoré by sme zachraňovali. Ako je možné, že v čase pandémie sú tými poslednými, na ktorých berieme ohľad? Ak by sa udiala iná katastrofa, profesionálny tím pre krízovú komunikáciu by bol medzi prvými povolanými. Ako je možné, že pri pandémii sme svedkami chaosu, veľmi neprofesionálnej komunikácie a hlas profesionálov sa len veľmi ťažko presadzuje? Ak by sa to udialo, tím pre krízovú intervenciu by bol na mieste skôr, než by si účastníci stihli uvedomiť, že ich potrebujú a že so zvládnutím situácie potrebujú pomôcť. Ako je možné, že v našej situácii aj po roku trvania je potrebné obhajovať, že nepochybne má potenciál napáchať škody a ak to ostane neošetrené, škody sa budú len kumulovať, takže už včera sme mali hľadať spôsob ako ich zmierniť?

Pre piataka znamená rok strávený doma desatinu jeho života. Ako ho taký dlhý čas v izolácii zmení?

Je to ako opýtať sa, ako rybu zmení život bez vody. Zmení ho to vo všetkom. Pre dieťa od desiatich do sedemnástich rokov je skupina jeho rovesníkov priestor, kde sa odohráva jeho vývin. Skúša si s nimi spoluprácu, súperenie a všetky sociálne zručnosti, ktoré budú určujúce pre jeho ďalší život.

Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/22594961/rozhovor-s-psychologickou-o-detoch-pocas-pandemie.html?ref=av-left

Prípravy k realizácii zberu HBSC 2021/22 sa začali!

Národný tím medzinárodnej štúdie Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) na Slovensku sa stretol 8.2.2021, aby sa venoval príprave zberu pre rok 2021/22. Odborníci z viacerých kútov Slovenska sa na online stretnutí dohodli na postupe a potrebných prípravných čiastkových úlohách, ktoré so potrebné k realizácii štúdie HBSC na Slovensku aj v roku 2021/22.

Tento medzinárodný projekt, ktorý na Slovensku dlhoročne koordinuje Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu, Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, je zameraný na zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich širšom kontexte.

Viac informácií o projekte nájdete tu:
https://hbscslovakia.com/
http://www.hbsc.org/
https://coherentsite.com/school-aged-children/