Pracovné stretnutie- výsledky HBSC štúdie na Slovensku pri aktívnej práci s mládežou

Dňa 24.10.2019 sme na Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu prijali zástupcov z Detskej organizácie FÉNIX, o.z.- predsedníčku Mgr. Evu Pintérovú, spolu s kolegami na pracovnom stretnutí. Hlavným cieľom stretnutia bola implikácia výsledkov HBSC štúdie na Slovensku pri aktívnej práci s mládežou, taktiež sme sa pokúsili poskytnúť odpovede na aktuálne výzvy dnešnej generácie (GenZ). Na základe predchádzajúcej efektívnej a aktívnej spolupráce Detskej organizácie FÉNIX, o.z. s ÚPZaMV došlo k podpísaniu Memoranda o spolupráci medzi týmito inštitúciami aj pre nadchádzajúce obdobie, teda príprava a realizácia štúdie HBSC 2021/2022 na Slovensku.

MEMORANDUM_fenix

Jesenný HBSC míting 2019

V dňoch od 6 do 8 novembra 2019 sa v krásnom Jerevane (Arménsko) konala HBSC konferencia, ktorej sa zúčastnili členovia slovenského národného tímu HBSC – Andrea Madarasová Gecková, Jaroslava Kopčáková a Viktoryia Karchynskaya. Konferencia poskytla účastníkom zo 49 krajín príležitosť lepšie sa spoznať, zdieľať znalosti, nápady a inšpiráciu.

Na tejto konferencii sa stretli viacerí výskumníci s rámci fokusových skupín, na ktorých účastníci mohli diskutovať o všeobecnej pracovnej stratégii, akčnom pláne a podrobnostiach, ktoré sa majú doplniť alebo upraviť vo výskume HBSC. Boli to veľmi rušné tri dni, ktoré budú dobrým začiatkom mnohých spoločných projektov medzi účastníkmi v tejto rozsiahlej vedeckej sieti!

Interaktívny vzdelávací workshop Zdravie a zdravý životný štýl – Generácia Z

Dňa 11.10.2019 sa v priestoroch Regionálneho centra mládeže v Košiciach uskutočnil interaktívny vzdelávací workshop Zdravie a zdravý životný štýl – Generácia Z. Pomocou metód formálneho i neformálneho vzdelávania v práci s mládežou sa Dr. Jaroslava Kopčáková a Mgr. Viktória Karychenskaja v spolupráci s pracovníkmi priamo pracujúcimi s mládežou (učiteľmi základných škôl prvého i druhého stupňa, výchovnými poradcami, pracovníkmi v centrách voľného času, zástupcami Košického samosprávneho kraja, zástupcovia oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice, Iuventy, Regionálneho centra mládeže, rodičmi ) pokúsili poskytnúť odpovede na aktuálne výzvy dnešnej generácie (GenZ)- založené na vedecko-výskumných zisteniach štúdie HBSC na Slovensku.

Ďakujeme všetkým za aktívnu spoluprácu!

Vybrané výsledky HBSC štúdie v maďarčine

Ste zvedaví aké sú odpovede na nasledujúce otázky?

Zdravie a fyzická aktivita detí- existuje ideálny stav? Aké sú odporúčania pre zdraviu prospešný pohyb? Zohráva v tom vek úlohu? A prečo je dôležité, aby deti mali voľnočasové aktivity?

O vybraných výsledkoch HBSC štúdie 2017/18 na Slovensku od našej kolegyne (koordinátorky HBSC Fitness zberu na Slovensku a členky HBSC národného tímu) v maďarčine si prečítajte v denníku ÚjSzó.

https://ujszo.com/kozelet/a-gyerekeknek-csak-az-otode-sportol?fbclid=IwAR38HewYTzR6vwZkTzDlddCI5fqGWx1im1Md6C1tDW3llU8R3YkLgJJ_sp8