Chcete vedieť viac o našej Generácii Z?

Pozývame Vás na workshop s názvom GENERATION ‘Z’ AS A RESEARCH CHALLENGE, ktorý organizuje Ústav psychológie zdravia Lekárskej fakulty UPJŠ  dňa 22 Októbra 2019 v budove Minerva na Šrobárovej 22 v Košiciach. Prednášky, aj samotný workshop bude prebiehať v anglickom jazyku.

Snímka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s