Interaktívny vzdelávací workshop Zdravie a zdravý životný štýl – Generácia Z

Dňa 11.10.2019 sa v priestoroch Regionálneho centra mládeže v Košiciach uskutočnil interaktívny vzdelávací workshop Zdravie a zdravý životný štýl – Generácia Z. Pomocou metód formálneho i neformálneho vzdelávania v práci s mládežou sa Dr. Jaroslava Kopčáková a Mgr. Viktória Karychenskaja v spolupráci s pracovníkmi priamo pracujúcimi s mládežou (učiteľmi základných škôl prvého i druhého stupňa, výchovnými poradcami, pracovníkmi v centrách voľného času, zástupcami Košického samosprávneho kraja, zástupcovia oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice, Iuventy, Regionálneho centra mládeže, rodičmi ) pokúsili poskytnúť odpovede na aktuálne výzvy dnešnej generácie (GenZ)- založené na vedecko-výskumných zisteniach štúdie HBSC na Slovensku.

Ďakujeme všetkým za aktívnu spoluprácu!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s