Pracovné stretnutie- výsledky HBSC štúdie na Slovensku pri aktívnej práci s mládežou

Dňa 24.10.2019 sme na Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu prijali zástupcov z Detskej organizácie FÉNIX, o.z.- predsedníčku Mgr. Evu Pintérovú, spolu s kolegami na pracovnom stretnutí. Hlavným cieľom stretnutia bola implikácia výsledkov HBSC štúdie na Slovensku pri aktívnej práci s mládežou, taktiež sme sa pokúsili poskytnúť odpovede na aktuálne výzvy dnešnej generácie (GenZ). Na základe predchádzajúcej efektívnej a aktívnej spolupráce Detskej organizácie FÉNIX, o.z. s ÚPZaMV došlo k podpísaniu Memoranda o spolupráci medzi týmito inštitúciami aj pre nadchádzajúce obdobie, teda príprava a realizácia štúdie HBSC 2021/2022 na Slovensku.

MEMORANDUM_fenix

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s