Stretnutie s Mgr. Janom Širůčekom, PhD. k HBSC štúdii na Slovensku

Dňa 20.4.2023 sme spolu Mgr. Janom Širůčekom, PhD. z Katedry psychologie, Fakulty sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne, Česká republika diskutovali o aktuálnych zisteniach štúdie HBSC na Slovensku a o možných štatistickom spracovaní údajov.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s