Stretnutie s Mgr. Svetlanou Síthovou a Mgr. Branislavom Gröhlingom k HBSC štúdii na Slovensku

Dňa 19.4.2023 sme spolu s Mgr. Svetlanou Síthovou a Mgr. Branislavom Gröhlingom diskutovali o aktuálnych zisteniach štúdie HBSC na Slovensku a o možných opatreniach v oblasti zdravia mládeže.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s