Webinár v rámci fokusovej skupiny fyzická aktivita

Dňa 23.3.2023 sa uskutočnil online webinár v rámci fokusovej skupiny fyzická aktivita. V rámci neho Peter Bakalár zo Slovenska prezentoval meranie telesnej zdatnosti v rámci štúdie Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) a skúsenosti v rámci merania na Slovensku. Následne Sami Kokko z Fínska prezentoval skúsenosti s nároným meraním fyzickej aktivity vo Fínsku súbežne s HBSC štúdiou a skúsenosti s ním.

Webinár je dostupný tu

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s