Výsledky z HBSC štúdie prezentované na národnej konferencii „Dieťa v ohrození“, ktorú organizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

Dňa 16. marca v rámci národnej konferencie „Dieťa v ohrození“ organizovanej Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie naše doktorandky Laura Bitto Urbanová a Simona Horaničová prezentovali poznatky z kvalitatívneho prieskumu GenZer mapujúceho perspektívu adolescentov na riziká a benefity používania digitálnych technológií a faktorov, ktoré uľahčujú alebo bránia blahobytu adolescentov a ich akademickým výsledkom v školách.

Prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD, hlavná riešteľka HBSC štúdie na Slovensku predstavila, ako sa pripravuje prieskum HBSC a čo bude obsahom národnej správy, ktorá sa aktuálne pripravuje a finalizuje.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s