Prvý krok spracovania databázy za nami!

Po ukončení zberu dát v rámci HBSC štúdie pokračujeme intenzívne ďalej. Ukončili sme úpravu HBSC databázy pre medzinárodné porovnania. Pokračujeme však ďalej a upravujeme databázu so zozbieranými údajmi pre použitie na národnú správu HBSC štúdie Slovensko.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s