HBSC Darček

Školy zapojené do HBSC štúdie dostali darček o Zeleninkového šialenstva Mrkvička Pamela sprevádza škôlkarov svetom zeleniny a zoznamuje ich čuch, chuť, hmat, zrak so svojimi 40! kamarátmi. Danej zeleninke sa deti venujú celý deň, kreslia, tvoria, učia sa básničku, pri zaspávaní si vypočujú rozprávku o danej zeleninke, ale hlavne sú v ten deň kuchármi. Doma s rodičmi si ešte môžu zalistovať v knihe receptov a príbehov a zopakovať čo všetko sa za ten deň naučili. Na konci roka sú zeleninkovými odborníkmi a hlavne si do života nesú veľmi dôležitú skúsenosť, ktorá zachraňuje zdravie a život. Výborný projekt a my v HBSC dúfame, že sa zapojí toľko škôlok, že v najbližších zberoch HBSC títo škôlkari, v tom čase školáci predbehnú v zdravom stravovaní a zdraví všetky ostatné krajiny. https://zeleninkovesialenstvo.sk/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s