Detská organizácia FÉNIX a naše oddelenie podpísali Memorandum o spolupráci

Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD., prednostka Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach a Bc. Marek Džalaj, predseda Detskej organizácie FÉNIX sa v utorok 23.11.2021 stretli, aby spoločne podpísali Memorandum. Naša spolupráca v oblasti zdravia a so zdravím súvisiaceho správania adolescentov pokračuje a tešíme sa na ďalšie spoločné prínosné kroky, ktoré nás čakajú.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s