Čakáme na hostí online konzultácie k protokolu HBSC 2022

Protokol sme rozdelili do 6 tématických okruhov: Duševné zdravie, Fyzické zdravie, Zdravie podporujúce správanie a voľný čas, Škola a školské prostredie, Rodina v ohrození, Dospievajúci v ohrození.

Oslovili sme približne 100 stakeholderov z rôznych úrovní, od výborov národnej rady, cez ministerstvá, inštitúcie riadené ministerstvami, mládežnícke organizácie, neziskové organizácie venujúce sa mládeži, záujmové spolky, odborníci v oblasti sociálnej práce, pedagogiky, psychológie, rôznych odborov medicíny, teda klinici, výchovní poradcovia, tréneri, centrá voľného času a akademici.

Väčšina z nich nám poskytla spätnú väzbu vyplnením online dotazníka mapujúceho relevantnosť, využiteľnosť a zrozumiteľnosť nástrojov ako aj pokrytie tém, ktoré sú dôležité.

A máme za sebou viac ako polovicu plánovaných online konzultácii (bude ich viac ako 20), na ktorých v menších skupinách hľadáme najvhodnejšiu podobu dotazníka, ktorým o rok plánujeme mapovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov vo veku 11 až 15 rokov v ich sociálnom kontexte. Bude ich približne 10 000 na Slovensku a viac ak pol milióna na severnej pologuli!

ĎAKUJEME ZA PODPORU!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s