Nepodceňujme adaptačný proces a dajme si čas

Pred nami je len pár týždňov konečne otvorených škôl a niektorí dospievajúci neboli už rok v škole, je to už druhý výrazne narušený školský rok. Nepodceňujme adaptačný proces. Všetci potrebujeme čas a láskavosť.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s