Prípravy k realizácii zberu HBSC 2021/22 sa začali!

Národný tím medzinárodnej štúdie Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) na Slovensku sa stretol 8.2.2021, aby sa venoval príprave zberu pre rok 2021/22. Odborníci z viacerých kútov Slovenska sa na online stretnutí dohodli na postupe a potrebných prípravných čiastkových úlohách, ktoré so potrebné k realizácii štúdie HBSC na Slovensku aj v roku 2021/22.

Tento medzinárodný projekt, ktorý na Slovensku dlhoročne koordinuje Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu, Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, je zameraný na zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich širšom kontexte.

Viac informácií o projekte nájdete tu:
https://hbscslovakia.com/
http://www.hbsc.org/
https://coherentsite.com/school-aged-children/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s