Medzinárodná správa štúdie HBSC- výsledky zo 45 krajín

Štúdia Health Behavior in School-Aged Children Study a WHO Regional Office for Europe 19.mája 2020 vydávajú novú medzinárodnú správu s názvom  “Spotlight on adolescent health and well-being”. Táto medzinárodná štúdia spoločne so Svetovou zdravotníckou organizáciou poskytuje každé štyri roky informácie o zdraví, pohode, sociálnom prostredí a správaní sa u 11-, 13- a 15-ročných chlapcov a dievčat.


Prieskum v rokoch 2017/2018 zhromaždil údaje od viac ako 220 000 mladých ľudí v 45 krajinách a regiónoch Európy a Kanady, vrátane údajov od slovenských školákov. Nové témy, o ktoré sme sa zaujímali v prieskume HBSC štúdie v rokoch 2017/2018 sa venujú problematike rodinného stravovania,  online komunikácii a kyberšikane.

Viac informácií získate na adrese www.bit.ly/HBSCspotlight a sledujte konverzáciu prostredníctvom #teenhealth.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s