Výsledky štúdie HBSC na sérii Konferencií mládeže 2019 v rámci 6 miest Košického samosprávneho kraja

Už v poradí 6.ročník jedinečnej série Konferencií mládeže organizovala Rada mládeže Košického kraja pod záštitou Košického kraja a v spolupráci s miestnou samosprávou či miestnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti mládeže. Cieľom konferencií bola snaha o zvýšenie kvality práce s mládežou na úrovni samospráv. Konferencie sa konali v Rožňave, Michalovciach, Sobranciach, Spišskej Novej Vsi, Trebišove a Košiciach v priebehu decembra 2019.

Advertisement

One thought on “Výsledky štúdie HBSC na sérii Konferencií mládeže 2019 v rámci 6 miest Košického samosprávneho kraja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s