Konferencia Kvalita života 2019 – „Interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti“

Naši kolegovia zo slovenského tímu HBSC štúdie (Lucia Bosáková, Daniela Husárová, Jaroslava Kopčáková, Miriama Lacková Rebičová a Shoshana Chovan) sa zúčastnili 4. ročníka česko-slovenskej vedeckej konferencie KVALITA ŽIVOTA 2019 s názvom „Interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti“, ktorá sa konala dňa 3. a 4. októbra 2019 v kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej, ktorú usporiadal Inštitút psychológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a spolupracujúce organizácie. Na konferencii boli prezentované aktuálne zistenia štúdie HBSC na Slovensku.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s