HBSC tím pri príprave Stratégie SR pre mládež na roky 2021-2028 

Dňa 8.11.2019  sme sa zúčastnili  Okrúhleho stola k príprave stratégie SR pre mládež na roky 2021 – 2028. V rámci tohto podujatia sme sa mali šancu stretnúť s mladými ľuďmi, či zástupcami mládežníckych organizácii, spoločne s ktorými sme pracovali v skupinách, diskutovali a následne prezentovali naše nápady týkajúce sa jednotlivých oblastí tejto Stratégie.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s