Cena rektora za mediálny ohlas na štúdiu HBSC o živote slovenských školákov

HBSC tím bolo rektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika ocenený cenou rektora za mediálny ohlas na štúdiu HBSC o živote slovenských školákov. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k realizovaniu štúdie a príprave medializácie vydania národnej správy.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s