Naši kolegovia Andrea Madarasová Gecková, Lucia Bosáková a Peter Kolarčik sa zúčastnili na stretnutí Medzinárodnej siete HBSC v Reykjavíku na Islande 18. – 20. júna s ďalšími členmi výskumnej siete HBSC

Naši kolegovia Andrea Madarasová Gecková, Lucia Bosáková a Peter Kolarčik sa zúčastnili na stretnutí Medzinárodnej siete HBSC v Reykjavíku na Islande 18. – 20. júna s ďalšími členmi výskumnej siete HBSC. Využili príležitosť prezentovať kľúčové zistenia HBSC Národnej správy 2017/2018 za Slovensko, zdieľať poznatky a diskutovať o budúcej spolupráci s ďalšími členmi výskumnej siete HBSC.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s