Čo nájdete v Národnej správe?

Viac než 400 strán sme potrebovali, aby sme popísali viac než 250 indikátorov rozdelených do nasledujúcich 15 tématických celkov:

 • Zdravie
 • Ústne zdravie
 • Nutričné správanie
 • Hodnotenie postavy a diétovanie
 • Voľnočasové aktivity
 • Využívanie moderných technológií
 • Užívanie psychoaktívnych látok
 • Násilné správanie
 • Diskriminácia
 • Rovesníci
 • Rodina
 • Komunita, okolie
 • Škola
 • Školské prostredie
 • Aktívny životný štýl

Okrem prevalencií, rodových a vekových rozdielov správa obsahuje i popis trendov v indikátoroch zozbieraných v roku 2010, 2014 a 2018.

Spracované sú údaje získané z dotazníka vyplneného školákmi, dotazníka vyplneného vedením školy, ale aj údaje získané z meraní zloženia tela a telesnej zdatnosti. Národná správa ponúka i výber vyjadrení školákov ku kľúčovým otázkam.

Veríme, že všetky tieto údaje nájdu uplatnenie a prispejú k vytváraniu podmienok na rozvíjanie potenciálu Generácie Z!

Co najdete v NS

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s