ĎAKUJEME!

ĎAKUJEME!

Bez odhodlaných a odvážnych školákov, rodičov a učiteľov, ktorí sa podieľali na príprave metodiky, výpovediach a interpretovaní zistení by táto správa nemohla vzniknúť a chceme sa im touto cestou poďakovať za výskumný tím, ale všetkých školákov, ktorých hlas zastúpili.

Chcem sa poďakovať členom výskumného tímu z viacerých univerzít, všetkým asistentom a ďalším spolupracovníkom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tejto štúdie. Patrí k nim i viac ako 50 odborníkov z praxe, rôznych inštitúcií a ministerstiev, ktorí sa podieľali na príprave metodiky. Patrí tu množstvo podporovateľov, ktorí rovnako ako my verili, že je dôležité vypočuť hlas školákov.

Poďakovanie patrí aj Všeobecnej zdravotnej poisťovni,a.s. za materiálnu a personálnu podporu pri realizovaní meraní zloženia tela a telesnej zdatnosti školákov. Zároveň by sme chceli poďakovať MUDr. Darine Sedlákovej, PhD a prof. Pavlovi Jarčuškovi, PhD. za všestrannú pomoc a podporu.

Ďakujeme mladým výtvarníkom zo Základnej umeleckej školy v Košiciach, ale školákom z klubov Detskej organizácie FÉNIX, ktorí nám pomohli obohatiť národnú správu o ilustrácie a výroky. Ďakujeme Jurajovi Hudákovi za štatistické spracovanie údajov, Jurovi Jarošíkovi za krásne fotografie, Renému Říhovi za veľa dní a najmä nocí vytváraním súčasnej podoby viac než 400 strán národnej správy.

Ďakujem autorskému kolektívu, ale aj ďalším mimo autorského kolektívu, ktorí sa starali o zázemie.

Ďakujeme recenzentom prof. Erikovi Sigmundovi a prof. Jánovi Buchancovi za cenné pripomienky, ktoré sme mohli zapracovať.

Ďakujeme za podporu Úradu verejného zdravotníctva, Ministerstvu zdravotníctva i Ministerstvu školstva.

Projekt finančne podporila nadáciaEURO MEDPRO n.o. a národná kancelária WHO v Brati slave. Táto práca bola podporovaná aj Agentúrou na podporu vedy a výskumu na základe zmluvy č. APVV-15-0012, Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV na základe zmluvy č. 1/0427/17 a Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

podakovanie

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s