Výskumný tím

Výskumná štúdia GENZER je realizovaná v spolupráci Ústavu psychológie zdravia a metodológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a občianskeho združenia IPčko.

Hlavný riešiteľ:

Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD., Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu, Lekárska fakulta UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice; hbsc.genzer@upjs.sk

Riešiteľský kolektív:

Doc. Zuzana Dankulincová, PhD
Mgr. Daniela Husárová, PhD
Mgr. Jaroslava Kopčáková, PhD
Ing. Lucia Bosáková, PhD
Mgr. Jana Holubčíková, PhD
Mgr. Laura Bittó Urbanová
Mgr. Viktoryia Karchynskaya
Mgr. Simona Horaničová
Mgr. Miriama Lacková Rebičová
MUDr. Michaela Kostičová, PhD1
Mgr. Silvia Capíková, PhD1
PhDr. Eva Dobiášová, PhD1
PhDr. Marek Madro, PhD2


[1] Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky
[2] IPčko, občianske združenie

Advertisement