Zistenia štúdie HBSC prezentované na odbornej konferencii „Čo s vami, decká!!?“

Dňa 17.5.2023 sa v komunitnom centre Stará jedáleň v Bratislave uskutočnila konferencia „Čo s vami decká!!? Rozhovory o aktuálnych výzvach mladých ľudí, na ktorej kolegyňa Daniela Husárová prezentovala zistenia HBSC štúdie na tému: Aká je úloha sociálnych vzťahov v rámci výziev dospievania? 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s